Čistilne naprave

https://gramikom.si/wp-content/uploads/2024/06/klarmax.png
Čistilna naprava KlarMax SBR
Za vsakdanjo uporabo v enodružinskih in večdružinskih objektih do 20 PE.
Za travnate površine, nemška tehnologija.
Najboljše razmerje med ceno in kvaliteto.
https://gramikom.si/wp-content/uploads/2022/07/1-1.png
Čistilna naprava One2Clean SBR
Za vsakdanjo uporabo v enodružinskih in večdružinskih objektih do 20 PE.
Premium Nemška kvaliteta.
Povozen rezervoar do 12 ton.
https://gramikom.si/wp-content/uploads/2024/05/Brez-naslova.png
Betonska naprava KlarMax SBR
Za vsakdanjo uporabo v enodružinskih in večdružinskih objektih do 20 PE.
Povozen betonski rezervoar, stabilen v podtalnici.

Kaj moramo vedeti pred
nakupom čistilne naprave

Odstranjevanje odpadnih voda je na področčjih, kjer se ne bo gradilo javno omrežje, zaradi mnogih uredb, zakonov in predpisov, ki jih je treba upoštevati, na prvi pogled videti zelo zapleteno. S pravim partnerjem in ustrezno izbranim sistemom imate dolgoročno korist, saj odpadejo vsi stroški dragih priključnin na kanalizacijo, kakor tudi drago letno čiščenje odplak. V Sloveniji se veliko gospodinjstev ne more ekonomično priključiti na kanalizacijsko omrežje. Mi vam ponujamo širok izbor naprav z inovativnimi rešitvami za odstranjevanje odpadnih voda. Ponudba je velika, od greznic za fekalije brez odtoka, večprekatnih greznic, ki so predpripravljene za predelavo v čistilno napravo do popolnoma bioloških malih čistilnih naprav. Ti proizvodi omogočajo čiščenje hišnih odplak, ki so potem speljane v ponikalni sistem ali površinski vodotok. V naši ponudbi, pa najdete tudi enostavne elemente za izdelavo ponikalnega sistema.

Pogosto zastavljena vprašanja

Spodaj podajamo odgovore na pogosto zastavljena vprašanja iz strani naših strank, ki se odločajo za nakup male čistilne naprave.
LAHKO V OBSTOJEČO GREZNICO VGRADIMO OPREMO KOT NPR. SBR MODUL IN S TEM PRIDOBIMO ČISTILNO NAPRAVO SKLADNO S STANDARDOM SIST EN 12566-3?

Ne. Modul je bil testiran v točno določeni posodi iz točno določenega materiala in je za takšno rešitev veljaven tudi certifikat. Vašo greznico z vgrajenim modulom bi bilo potrebno atestirati na novo.

JE ČISTILNA NAPRAVA, KI JE STAVLJENA IZ PRIMARNEGA USEDALNIKA IN BIOLOŠKE STOPNJE RAZLIČNIH PROIZVAJALCEV, SKLADNA S STANDARDOM SIST EN 12566-3?

Ne. Skladne s predmetnim standardom so lahko le čistilne naprave, ki so bile testirane v kompletu.

LAHKO MALO ČISTILNO NAPRAVO UPORABNIK IZDELA SAM?

Ne. Čistilne naprave uporabnik ne sme izdelati sam.

MORA BITI ČISTILNA NAPRAVA NA SEZNAMU GZS?

Udeležba na seznamu GZS je prostovoljna odločitev ponudnika oz. proizvajalca, je pa zaželeno, saj daje neko varnost ob nakupu, da ima naprava ustrezne certifikate.

JE LAHKO UVRSTITEV NA SEZNAM GZS POGOJ ZA PRIDOBITEV SUBVENCIJE?

Ne, ni, saj to ni skladno z zakonodajo (tako slovensko, kot evropsko). Takšen pogoj s strani občine (kot dajatelja subvencije) je sporen oz. nezakonit.

KAKO DOLOČITI KAPACITETO ČISTILNE NAPRAVE, KI JO POTREBUJEMO?

Najpogosteje se kapaciteta izraža s populacijskimi ekvivalenti (PE). 1 PE pomeni stalno stanujočega člana, ki je priključen na čistilno napravo. Za 5 člansko družino potrebujemo napravo kapacitete 5 PE.
Normativ porabe vode v Sloveniji je 150 l na osebo na dan (150 l/PE.d). Po normativu 5 članska družina porabi 750 l vode na dan. Zaradi lažje razlage se kapaciteta čistilne naprave lahko izraža tudi v m3/dan. V primeru 5 članske družine je to 0.75 m3/dan.

ALI ČISTILNA NAPRAVA DELUJE BOLJE, ČE JE VEČJA?

Pri določenih tehnologijah obdelave je delovanje naprave, ki je podobremenjena, lahko precej slabše. Zato je zelo pomembno, da je kapaciteta določena glede na dejansko število članov družine, nikakor pa ne sme biti ČN poddimenzionirana.

DO KDAJ IN KJE JE POTREBNO ZGRADITI ČISTILNE NAPRAVE?

Najkasneje do 31. decembra 2017 morajo vsi lastniki hiš na območjih, kjer ni javne kanalizacije, urediti male komunalne čistilne naprave. Od tega datuma se lahko za obdelavo odpadne vode koristijo le MKČN.

ALI LAHKO OBDELANO VODO KORISTIMO ZA PRANJE AVTOMOBILA?

Obdelana voda iz čistilnih naprav nikakor ni primerna za pranje avtomobilov ali nadzemno zalivanje. Ta voda je namreč še vedno bakteriološko sporna. Brez predhodne eliminacije bakterij npr. s peščenim biofiltrom ali ultrafiltracijo je uporaba take vode lahko celo škodljiva zdravju. Navajanje prodajalca čistilne naprave, da bo lahko kupec z obdelano vodo pral svoj avtomobil, je zavajanje kupca. Brez odstranitve bakterij obdelana voda koristiti le za podzemno zalivanje.

KAKO POGOSTO JE POTREBNO PRAZNITI PRIMARNI USEDALNIK?

Zavedati se moramo, da pogostost praznjenja ni odvisna od tehnologije obdelave odpadne vode, pač pa od prostornine primarnega usedalnika in porabe vode v objektu. Trenutna zakonodaja predpisuje praznjenje najmanj1-krat na 3 leta, pri čemer se predpis nanaša na staro uredbo o greznicah. Zakonodaja se bo do leta 2017 spremenila, saj tudi ni pričakovati, da bodo proizvajalci posebej za potrebe našega trga pričeli s proizvodnjo in testiranjem večjih usedalnikov. Glede praznjenja pa je prav gotovo tudi eno: vsak uporabnik mora ravnati kot dober gospodar in spremljati stanje svoje naprave. Niti dva uporabnika namreč nimata enakih navad in primarnega usedalnika ne moreta napolniti v enakem času.

ALI LAHKO METEORNO KANALIZACIJO VODIMO NA ČISTILNO NAPRAVO?

Meteorno in komunalno odpadno vodo je potrebno vselej odvajati ločeno. Liniji lahko združimo šele za lokacijo čistilne naprave. Pri tem je potrebno preprečiti, da bi se vonjave iz komunalnga dela sistema širile v meteorni del. Najprimerneje bi bilo izvesti dve fizično ločeni ponikovalnici, kar je najpogosteje težko izvedljivo in predvsem dražje. Kadar za lokacijo čistilne naprave rešitev zahteva izvedbo združitvenega jaška za komunalni in meteorni sistem, je potrebno na meteorni kanalizaciji izvesti sifon. S tem se prepreči širitev vonja obdelane vode in vonja iz čistilne naprave po sistemu meteorna kanalizacije, ki bi se lahko zaznal kot neprijetne vonjave iz peskolovov.

Potrebujete pomoč pri izbiri?

V kolikor potrebujete pomoč pri izbiri, ali več informacij o naših produktih, njihovem delovanju oziroma tehničnih specifikacijah nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.
Naslov
Ranca 2B
2211 Pesnica pri Mariboru
Pokličite nas
070 335 860
Pišite nam
info@gramikom.si
O nas

GRAMIKOM d.o.o.
Sokolska ulica 46, 2000 Maribor
Skladišče:
Ranca 2B, 2211 Pesnica pri Mariboru
Davčna številka: SI97864447
Matična št.: 9531556000
Davčni zavezanec: Da

Kontaktni podatki

Prodaja in informacije: 070 335 860
E-mail: info@gramikom.si

Zadnje reference

Hartis d.o.o., Portorož, m-DNS 20 ( KOM 1 )
Goriške Opekarne, Nova Gorica, m-DNS 1,5 ( KOM 1 )
Leopold Kovač s.p., Apače, mini-DNS ( KOM 1 )
Janez Apnar s.p., Zg. Ložnica, m-DNS 1,5 ( KOM 1 )
KZ Sevnica, Dobova, m-DNS 6 ( KOM 1 )

O nas

GRAMIKOM d.o.o.
Sokolska ulica 46, 2000 Maribor
Skladišče:
Ranca 2B, 2211 Pesnica pri Mariboru
Davčna številka: SI97864447
Matična št.: 9531556000
Davčni zavezanec: Da

Kontaktni podatki

Prodaja in informacije: 070 335 860
E-mail: info@gramikom.si

Zadnje reference

Hartis d.o.o., Portorož, m-DNS 20 ( KOM 1 )
Goriške Opekarne, Nova Gorica, m-DNS 1,5 ( KOM 1 )
Leopold Kovač s.p., Apače, mini-DNS ( KOM 1 )
Janez Apnar s.p., Zg. Ložnica, m-DNS 1,5 ( KOM 1 )
KZ Sevnica, Dobova, m-DNS 6 ( KOM 1 )